چشمه آب سرد معدنی گورگور در دامنه های سبلان پتانسیلی ارزشمند...

مدیر آبهای معدنی شرکت آب منطقه ای اردبیل در بازدید تعدادی از واحدهای تولید آبمعدنی بسته بندی مستقر در شهرک تخصصی آب نیر بر لزوم استفاده از پتانسیل ارزشمند چشمه آب سرد معدنی گورگور در دامنه های سبلان برای توسعه پایدار تولید آبمعدنی بسته بندی با شاخص های بالای استاندارد کیفی تاکید کرد.

مهندس رضا غفاری که با هدف بررسی آخرین وضعیت کارخانجات فعال و در حال بهره برداری تولید آبمعدنی بسته بندی مستقر در شهرک تخصصی آب نیر، از تعدادی از این واحدهای تولیدی بازدید می کرد، افزود: برنامه ریزی در جهت مدیریت هدفمند و منطبق بر ظرفیت آبدهی چشمه گورگور برای توسعه واحدهای تولید آبمعدنی بسته بندی در سطح شهرستانهای سرعین و نیر لازم و ضروری است.

وی تصریح کرد: به لطف حمایتهای همه جانبه صورت گرفته از سوی دستگاهها و ارگانهای ذینقش شهرستانی و استانی، تعداد شش کارخانه تولید آبمعدنی بسته بندی در طی سالهای اخیر وارد مدار بهره برداری شده و امید میرود با تکیه بر توانمندیهای داخلی در سال جهش تولید و با استمرار و افزایش روند حمایتهای توسعه ای، شاهد به بهره برداری رسیدن تعدادی دیگر از این واحدها و بالطبع، افزایش اشتغالزایی پایدار منتج از این واحدهای صنعتی همسو با اسناد فرادستی و برنامه های محوری وزارت نیرو در زمانهای آتی باشیم .

مهندس غفاری اظهار داشت: در سال جهش تولید، با تکیه بر این منابع خدادادی و حمایت های مسئولین استانی و کشوری می توان تحول عظیمی در بهره برداری از ظرفیت های منابع آبی در سطح استان و کشور در بخش های مختلف توسعه ای و اشتغالزایی بوجود آورد.

کارشناس آبهای سرد معدنی شرکت آب منطقه ای اردبیل نیز در این بازدید به برنامه ریزیهای شرکت آب منطقه ای اردبیل از نقطه نظر تامین پایدار آب مورد نیاز این کارخانجات اشاره و اضافه نمودند: بحمدالله روند تعامل و ارتباط با واحدهای صنعتی تولید آبمعدنی بسته بندی و شرکت شهرکهای صنعتی استان مثبت بوده و شرکت آب منطقه ای اردبیل کلیه اقدامات مورد نیاز در تامین پایدار اب سرد معدنی تخصیص یافته به این واحدها را در اولویت برنامه های سال جهش تولید قرار داده است .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات