پیام سازمان حفاظت محیط زیست، به مناسبت سی و یکمین سالگرد رحلت امام خمینی


بی شک در قرن معاصر، امام خمینی از جمله تاثیر گذارترین افراد و رهبران در عرصه جهانی و منطقه ای بوده است. فقدان وجود این بزرگمرد، پس از سی سال، هنوز در تمامی صحنه های اجتماعی فرهنگی و سیاسی جهان و منطقه می شود.
اگرچه حضور رهبر معظم انقلاب، به عنوان پرچمدار انقلاب و خلف صالح وی، همواره خاطره رهبری های داهیانه، بزرگ منشانه و فراجناحی آن امام راحل را زنده کرده و خواهد کرد.
ما نیز همانند تمامی ایرانیان، با آرزوی سربلندی و عظمت اسلام و ایران عزیز، برای روح بلند امام خمینی، آرزوی علو درجات داریم.

سازمان حفاظت محیط زیست لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات