هیچ پارکی در شهر جلفا میزبان روز طبیعت نخواهد بود

هیچ پارکی در شهر جلفا میزبان روز طبیعت نخواهد بود

لینک اصل خبر در سایت شهرداری جلفا

  منبع خبر

  شهرداری جلفا

  شهرداری جلفا

  شهرداری جلفا یک شهرداری در شهر جلفا می باشد

   نظرات