ارائه مدلی برای ایجاد نیروگاه آبی در استان لرستان

ارائه مدلی برای ایجاد نیروگاه آبی در استان لرستان

http://www.bananews.ir/محققان دانشگاه آزاد قزوین مدلی را برای ایجاد نیروگاه آبی کوچک در استان لرستان ارائه دادند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) ، دکتر فرزاد رضوی- عضو هیئت علمی دانشکده برق دانشگاه آزاد قزوین و بابک محمدیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکاترونیک این دانشگاه موفق به انتشار مقاله ای در ژورنال بین المللی با درجه علمی ISI شدند.

این مقاله که با عنوان "تعیین و پتانسیل سنجی ظرفیت مورد نیاز مناسب برای نیروگاه آبی خیلی کوچک در استان لرستان" تالیف شده است، با درج اطلاعاتی در حوزه های فنی و جغرافیایی منطقه لرستان، مدلی را برای ایجاد نیروگاه آبی در این منطقه ارائه کرده است.

در این مقاله به نیروگاه آبی کوچک استان لرستان پرداخته و در این راستا کلیه اطلاعات فنی و جغرافیایی تهیه شده و براساس آن ظرفیت مدل نیروگاه تعیین شده است.

 

    نظرات