بشنوید|ترافیک سنگین در محور فیروزکوه/ترافیک سنگین در آزادراه تهران- پردیس/ترافیک نیمه سنگین در آزادراه کرج - قزوین/ترافیک سنگین در محور تهران- فشم

بشنوید|ترافیک سنگین در محور فیروزکوه/ترافیک سنگین در آزادراه تهران- پردیس/ترافیک نیمه سنگین در آزادراه کرج - قزوین/ترافیک سنگین در محور تهران- فشم

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات