مسکن اجتماعی چیست؟

خصوصیات مسکن اجتماعی با توجه به شرایط کشورها تغییر می‌کند؛ برای مثال در مصر و سری‌لانکا به دلیل فقدان منابع مالی کافی و هزینه‌ی بالای تمام شده این مسکن‌ها، گروه‌های متوسط و نسبتا مرفه‌تر از این مسکن‌ها بهره‌مند شدند. مسکن اجتماعی بعد از جنگ جهانی به عنوان یکی از راه‌های تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و میان‌درآمد مورد توجه قرار گرفت. دولت می‌تواند تولید مسکن اجتماعی را به بخش خصوصی واگذار کند اما نقش موثر دولت در تامین زمین و بودجه ساخت تعیین‌کننده است. · عرضه‌ی مسکن جدید اجاری بوسیله‌ی بخش خصوصی از طریق یارانه‌های زمین، وام ارزان و غیره با مالکیت مشروط · مسکن ملکی جدید مناسب توان‌پذیر به طور فردی با یارانه‌های زمین، وام ساخت و رهنی ارزان و غیره برای سکونت مالک · مسکن ملکی جدید مناسب توان‌پذیر با مالکیت اعضا انجمن‌های غیرانتفاعی با یارانه‌های زمین، وام ساخت و رهنی ارزان و غیره همانطور که ذکر شد مسکن ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات