جلسه راهبری طرح مطالعه مرحله اول توسعه مجتمع آبدرمانی قینرجه نیر

سیزدهم خرداد ماه سالجاری با حضور مدیر آبهای معدنی شرکت آب منطقه ای اردبیل جلسه راهبری طرح مطالعه مرحله اول توسعه مجتمع آبدرمانی قینرجه نیر برگزار شد.

مدیر آبهای معدنی شرکت آب منطقه ای اردبیل در این جلسه با تبیین اهداف کلان پروژه نسبت به مدیریت زمانبندی طرح از سوی مشاور جهت تسریع در اتمام و تصویب مطالعات مرحله اول و ورود به مرحله دوم مطالعات و متعاقبا آغاز عملیات اجرایی پروژه فوق بیان نمود.

مهندس رضا غفاری تصریج کرد: جهت مدیریت زمان و از دست نرفتن فرصت ها باید طبق زمانبندی و برنامه ریزی بعمل آمده نسبت به انجام اقدامات مطالعاتی در اسرع وقت اقدام گردد.

در ادامه این جلسه نماینده مجری طرحهای توسعه آبهای معدنی شرکت آب منطقه ای اردبیل گزارشی از اهداف و پیشرفت طرح ارائه نمود.

در ادامه این جلسه مهندسین مشاور آذرآب اندیش نسبت به ارائه گزارش مطالعات صورت گفته و واریانت های پیشنهادی سایت پلان توسعه مجتمع آبدرمانی قینرجه نیر اقدام نمود و مقرر شد تا مشاور مذکور در اسرع وقت نسبت به اعلام کتبی نتایج مطالعات در چارچوب شرح خدمات قرارداد فیمابین و توافقات جلسه حاضر اقدام نماید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات