هيچ محدوديتي براي تامين برق متقاضيان وجود ندارد

هيچ محدوديتي براي تامين برق متقاضيان وجود ندارد

به گزارش پاون، محمدحسن متولي زاده كه  براي شركت در افتتاح ويدئو كنفرانس طرح هاي برق رساني  به استان بوشهر سفر كرده است، گفت: بيش از دو هزار و 400 ميليارد تومان براي اجراي اين طرح ها در آستانه فصل گرما در استان بوشهر سرمايه گذاري شده است.

متولي زاده افزود: اين طرح ها به همت متخصصان،  پيمانكاران و مشاوران ايراني انجام شده و بيش از 95 درصد تجهيزات ايراني است.
مديرعامل توانير گفت: با اجراي اين طرح سطح خدمات به مشتركان در استان بوشهر افزايش مي يابد در سال جهش توليد براي تامين برق متقاضيان جديد به ويژه در بخش هاي  كشاورزي، صنعت و معدن محدوديتي نداريم تا تامين برق اين واحدهاي توليدي مينه ساز رشد استان باشد.
وي افزود: با وجود گرماي هوا و انرژي خيز بودن استان بوشهر اما؛  مردم استان بوشهر الگوي مصرف را رعايت مي كنند. 96 درصد مردم الگوي مصرف رعايت مي كنند و 23 درصد مشتركان هم در تابستان ضمن رعايت الگو مصرف روند مصرف را كاهش داده اند و مشمول پاداش خوش مصرفي شده اند.

مديرعامل توانير همچنين با اشاره به ظرفيت هاي ايجاد در استان بوشهر اظهار داشت: متقاضيان اشتراك برق و سرمايه گذاراني كه قصد سرمايه گذاري در استان را دارند، بايت تامين برق نبايد نگراني داشته باشند چرا كه هيچ محدوديتي براي تامين برق متقاضيان جديد وجود ندارد.


لینک اصل خبر در سایت وزارت نیرو

  منبع خبر

  وزارت نیرو

  وزارت نیرو

  وزارت نیرو

   نظرات