با حضور رييس جمهوري و وزير نيرو؛6 پروژه افزايش ...

به گزارش پايگاه خبري توانير ،اين پروژه ها شامل افزايش ظرفيت پست 400 كيلوولت پارس عسلويه، توسعه، اصلاح و بهينه سازي پروژه هاي شبكه توزيع نيروي برق استان بوشهر، افزايش ظرفيت پست 230 بوشهر1، افزايش ظرفيت پست 230 كيلوولت گناوه، افزايش ظرفيت پست صنعت بوشهر در شهرك صنعتي استان و توسعه پست 400 كيلوولت پارس عسلويه است.

در بخش فوق توزيع و انتقال برق، عمليات افزايش ظرفيت پست 400 كيلوولت پارس عسلويه با 48 ميليارد تومان اعتبار دولتي براي 10 نفر به طور مستقيم اشتغالزايي دارد.

اين پروژه شامل يك دستگاه ترانس 500 مگاولت آمپر 400 كيلوولت است كه به صورت سه دستگاه ترانس تك فاز توسط شركت ايران ترانسفو زنجان طراحي شده است.

افزايش ظرفيت پست 230 كيلوولت بوشهر يك و پست 230 كيلوولت گناوه، پست صنعت بوشهر و توسعه پست 400 كيلوولت پارس در مجموع به ارزش 66 ميليارد تومان ديگر پروژه هاي بخش فوق توزيع است كه به مدار بهره برداري آمد.

همچنين در بخش توزيع نيروي برق، عمليات توسعه، اصلاح و بهينه سازي پروژه هاي شبكه توزيع استان بوشهر با 32 ميليارد تومان اعتبار دولتي و ظرفيت اشتغال 37 نفر به صورت مستقيم شامل 118 كيلومتر شبكه فشار متوسط و فشار ضعيف و 83 دستگاه پست فشار متوسط هوايي و زميني افتتاح شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات