در ششمین هفته از پویش #هرهفته_الف_ب_ایران؛واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی عسلویه افتتاح شد

در ششمین هفته از پویش #هرهفته_الف_ب_ایران؛واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی عسلویه افتتاح شد

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات