رهاسازی آب کشاورزی از سد مخزنی یامچی و آغاز آبیاری اراضی شبکه...

ظهر امروز پانزدهم خرداد با حضور مهندس عباس جنگی مرنی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل، مهندس نبی اله پاسبان عیسی لو و مهندس بهروز محمدی، معاونان حفاظت و بهره برداری و منابع انسانی و پشتیبانی شرکت و روسای امور منابع آب شهرستانهای اردبیل و نیر و رئیس اداره بهره برداری سد یامچی، رهاسازی آب سد مخزنی یامچی برای آبیاری اراضی پایاب این سد در شبکه آبیاری یامچی آغاز شد و توزیع آب کشاورزی در این شبکه شروع گردید.

مهندس عباس جنگی مرنی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل در این برنامه از آخرین وضعیت سد انحرافی الماس و شبکه آبیاری یامچی نیز بازدید کرد.

وی در این بازدید گفت: تامین آب شرب مرکز استان و شهر سرعین و چند روستا و تامین آب اراضی پایاب شبکه آبیاری یامچی از اهداف اصلی سد مخزنی یامچی بوده  و امروز با رهاسازی آب کشاورزی، بخشی از اراضی کشاورزی واقع در پایاب سد از آب آبیاری برخوردار می شوند .

مهندس عباس جنگی مرنی افزود: با لحاظ اولویت آب شرب، طبق برنامه ریزی قبلی انجام شده توسط معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل، پس از حدود ۹ ماه، از امروز رهاسازی آب از سد یامچی شروع شد و کشاورزان عزیزی که برنامه و قرارداد آبیاری خود را نهایی کرده اند، آب اراضی خود را تحویل می گیرند و کشت هایشان را آبیاری می کنند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل با دعوت از کلیه کشاورزان برای صرفه جویی در مصرف آب و استفاده بهینه از منابع آب، تصریح کرد: کشاورزان عزیز با مدنظر قرار دادن اینکه ماههای گرم سال هنوز در پیش روست، مصرف صحیح و بهینه آب را رعایت کنند و منابع آب محدود در اختیار را به بهترین شیوه مدیریت نمایند تا مشکلی در آبیاری اراضی خود نداشته باشند .

در این بازدید مهندس نبی اله پاسبان عیسی لو معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: در مهلت تعیین شده، باقیمانده کشاورزان محترم شبکه آبیاری یامچی میتوانند نسبت به تکمیل و انعقاد قرارداد آبیاری اراضی شان اقدام کنند و این اراضی نیز تامین آب خواهد  شد .

مهندس پاسبان عیسی لو افزود: برنامه ریزی لازم برای تامین آب در حد توان و مقدورات و ظرفیت ذخیره آب سد یامچی برای اراضی شبکه آبیاری یامچی شده است ‌و همکاران امور منابع آب شهرستان اردبیل و شرکت بهره برداری و نگهداری از شبکه آبیاری یامچی با تلاش و جدیت شبانه روزی نسبت به خدمت رسانی به کشاورزان اقدام می نمایند .

گفتنی است شبکه آبیاری یامچی در شهرستان اردبیل و در محدوده حوضه آبریز رودخانه های بالیخلو چایی و قره سو قرار دارد که این رودخانه ها از سرشاخه های حوضه آبریز درجه ۲ ارس هستند. سطح اراضی شبکه آبیاری یامچی بیش از ۵ هزار هکتار بوده و در پایاب سد مخزنی یامچی واقع شده است و اراضی کشاورزی 16 روستای منطقه را شامل می شود .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات