بازدید از آخرین وضعیت منابع و مصارف آب سد مخزنی یامچی و بررسی...

مهندس عباس جنگی مرنی رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل به همراه مهندس بهروز محمدی و نبی اله پاسبان عیسی لو، معاونان منابع انسانی و پشتیبانی و حفاظت و بهره برداری شرکت، صبح امروز پنجشنبه پانزدهم خرداد با حضور در سد مخزنی یامچی، آخرین ذخیره آب و وضعیت منابع و مصارف آب سد یامچی و برنامه بهره برداری از آن را بررسی کرد.

در این بازدید مهندس هادی حبیب زاده رئیس اداره بهره برداری و نگهداری سد یامچی، گزارشی از وضعیت بارشها و آورد رودخانه بالیخلو چایی و میزان ذخیره سد در روزهای اخیر و نیاز آبی ماههای آتی در بخشهای مختلف مصرف را ارائه کرد و برنامه بهره برداری سد بررسی و ارزیابی شد .

در این بازدید مهندس رضا سلیمی رئیس اداره منابع آب شهرستان نیر، آخرین وضعیت کمی و کیفی منابع آب حوضه آبریز سد مخزنی یامچی را تشریح نمود و شرایط رودخانه در پایین دست را نیز تبیین کرد .

در ادامه بازدید مهندس عباس جنگی مرنی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل بر ضرورت تامین مطمئن و با کیفیت آب شرب مرکز استان تاکید کرد و با قدردانی از اقدام مجری طرح آبرسانی اردبیل در ماه های اخیر، خواستار تسریع بیشتر در تکمیل برج آبگیر شرب سد یامچی شد و آماده برای بهره برداری نگه داشتن پمپ های شناور روی مخزن و دریاچه سد را برای فصل تابستان لازم دانست.

پس از بیان نقطه نظرات توسط معاونان و مدیران شرکت کننده در این بازدید، در پایان برنامه، مهندس عباس جنگی مرنی جمعبندی نظرات را اعلام نمود و تصمیمات لازم برای تامین مطمئن آب شرب در تابستان اتخاذ شد .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات