براساس تفاهمنامه سه جانبه ميان وزارتخانه هاي نيرو، ...

به گزارش پايگاه خبري توانير ،در راستاي اجراي تفاهم نامه سه جانبه بين وزارتخانه هاي نيرو و مسكن و سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور،در استان تهران جلسه اي بين شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ ، نظام مهندسي ساختمان تهران با حضور مديركل دفتر نظارت بر توزيع توانير برگزار شد.
مديركل دفتر نظارت بر توزيع توانير با بيان اينكه شيوه نامه اجرايي نظارت بر طراحي و اجراي تاسيسات برق در كليه اماكن در سال 89 تدوين و ابلاغ شده بود، خاطرنشان كرد: امسال با ورود و پيگيري معاونت هماهنگي توزيع  توانير  و با امضاي  تفاهم نامه اي ميان شركت توزيع برق تهران بزرگ و سازمان نظام مهندسي، شيوه نامه مذكور به صورت كامل عملي و اجرايي خواهد شد.
مسعود صادقي اضافه كرد: براساس اين تفاهمنامه، از اين پس ناظران سازمان نظام مهندسي در فرايند نظارت خود از ساختمان هاي در حال احداث، علاوه بر بازديد از موارد فني مربوط به ساختمان، موارد برقي از جمله حفظ فاصله و رعايت حريم شبكه برق، ارتينگ ساختمان و... را نيز مورد نظاررت دقيقتر قرار خواهند داد.
به گفته صادقي، برندگان نهايي اجراي تفاهم نامه و بازرسي ها، خود مردم خواهند بود چرا كه باعث افزايش ايمني و سلامت مردم و جامعه خواهد شد.
مديركل دفتر فني نظارت بر توزيع توانير خاطرنشان كرد:  پيگيري امضاي اين تفاهم نامه كه سو برداشتها را در دو سمت اجرايي تفاهم نامه اصلاح خواهد شد ، توسط معاونت هماهنگي توزيع توانير و در راستاي اهداف كلان صنعت برق انجام  شده است.
صادقي ادامه داد: براساس اين مدل ارائه شده سازمان نظام مهندسي كليه متقاضيان احداث بناي جديد را پيش از شروع فعاليت، به شركت توزيع ارجاع دهد تا مواردي فني مورد نياز جهت تامين برق  و حفظ  ايمني در اين زمينه را با هماهنگي شركت توزيع  انجام دهد. همچنين شركت توزيع نيز مقرر شد كليه پرونده هاي كه از زمان تعليق فرايند به نظام مهندسي ارجاع نشده را به نظام مهندسي ارسال و نظام مهندسي نيز با تخصيص ناظر آنها را در فرايند نظارتي قرار دهد. بديهيست اين دسته از متقاضيان نيز بدون تاييد ناظر نظام مهندسي انشعاب نصب نخواهد شد. همچنين مقرر شد سازمان نظام مهندسي بازرسي و نظارت خود را بر فعاليت مهندسين برق توسعه و ارتقا دهد.
در پايان دكتر صادقي يادآور شد:
از آنجا كه حفظ ايمني عموم مردم جزو وظايف ذاتي صنعت برق است، همه شركت هاي توزيع ملزم به اجراي اين شيوه نامه هستند. اين وظيفه ملي با تعامل مناسب با سازمانهاي نظام مهندسي كه مسئوليت احداث تاسيسات برق در داخل ساختمانها را به عهده دارند اجرايي خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات