آگهی فراخوان پيمانکاران، سازندگان وانبوه سازان

آگهی فراخوان پيمانکاران، سازندگان وانبوه سازان

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان، در راستای تحقق منويات مقام معظم رهبری در سال جهش توليد وپيرو دستورات رياست محترم جمهوری پيرامون توليد مسکن وکمک به اقشار نيازمند حمايت در اين حوزه ، اداره كل راه و شهرسازي استان در نظر دارد ساخت واحدهای مسکونی در اجرای طرح اقدام ملی مسکن را طبق برنامه اجرائی به پيمانکاران، سازندگان وانبوه سازان دارای صلاحيت و واجد شرايط بخش مسکن وساختمان وفق بخشنامه های ابلاغی وزارت راه وشهرسازی واگذار نمايد لذا از کليه سازندگان وپيمانکاران تقاضا می شود در صورت تمايل به همکاری درخواست کتبی خود را حداکثر تا پايان وقت اداری 20/3/1399 به معاونت مسکن وساختمان اداره کل راه وشهرسازی چهارمحال و بختیاری تسليم نمايند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختيارى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختيارى

    اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختيارى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات