آگهی فراخوان استفاده از ظرفيت بخش خصوصی

آگهی فراخوان استفاده از ظرفيت بخش خصوصی

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان، در راستای تحقق منويات مقام معظم رهبری در سال جهش توليد وپيرو دستورات رياست محترم جمهوری پيرامون توليد مسکن وکمک به اقشار نيازمند، اداره كل راه و شهرسازي استان در نظر دارد؛ از ظرفيت بخش خصوصی در این خصوص استفاده نموده و با ايجاد هم افزائی بين بخش های مختلف ، ضمن کمک به رونق کسب وکار بخش خصوصی، برنامه های بخش مسکن را اجرائی نمايد.
لذا کليه سرمايه گذاران حقيقی وحقوقی مالک:
-زمين در محدوده شهرها
-واحدهای مسکونی نيمه تمام
-واحدهای مسکونی تکميل شده ی آماده فروش
می توانند ضمن ارائه اسناد ومدارک مربوط به ملک مورد نظر، آمادگی خود را برای مشارکت وهمکاری در طرح اقدام مسکن تا پايان وقت اداری روز يکشنبه 18/ 03/1399 به دبيرخانه اداره کل راه وشهرسازی اعلام نمايند.
در اجرای اين طرح وزارت راه وشهرسازی مشوق های لازم از جمله اعطای تسهيلات بدون سپرده يا تسهيلات خريد مسکن ،معرفی متقاضی خريد واحد مسکونی وتامين هزينه ساخت در طول اجرا توسط متقاضيان، امکان پيش فروش بعضا و در صورت امکان تغيير کاربری اراضی و... را برای مشارکت کنندگان بخش خصوصی فراهم می نمايد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختيارى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختيارى

    اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختيارى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات