بازدید شهردار مشهد از گام دوم بسته بندی و توزیع بسته های معیشتی میان ...

بازدید شهردار مشهد از گام دوم بسته بندی و توزیع بسته های معیشتی میان ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات