مجموعه رویدادهای زومینو از طریق سامانه نظام پیشنهادات برگزار می شود

مجموعه رویدادهای زومینو از طریق سامانه نظام پیشنهادات برگزار می شود

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات