حدود 90 روستای اقماری به آبفا شیراز ملحق شد.

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا شیراز، رشد شتابان جمعیت شهری موجب گسترش شهرها و الحاق و ادغام بسیاری از سکونتگاه‌های روستایی در محدوده رسمی شهر شیراز شده است.

الحاق روستاها به شهر یکی از نتایج گسترش و توسعه شهری است که آثار اجتماعی، اقتصادی و کالبدی گوناگون بر عرصه‌های روستایی ادغام‌شده در شیراز دارد این الحاق و ادغام روستاهای پیرامونی در شهر با توجه به شرایط مکانی و زمانی، دارای فرآیند و اثرات خاص خود است. از سال گذشته تاکنون حدود 90 روستای پرجمعیت و دارای مشکل تأمین آب شرب در حاشیه کلان‌شهر شیراز به شبکه آب شهری شرکت آب و فاضلاب شیراز متصل شدند.

این آبادی‌ها به کلان‌شهر شیراز چسبیده و در حریم آن قرارگرفته‌اند. سیاست مدیران شرکت آب و فاضلاب شیراز در این است که بر اساس اولویت‌ها مشکل آب روستاهای حاشیه الحاقی را برطرف کنند اما با توجه به این مهم که الحاق روستاهای اقماری بدون برنامه‌ریزی و اجرای زیرساخت‌ها صورت گرفته برطرف کردن مشکل تأمین آب را زمان‌بر کرده است. همچنین وجود شبکه‌های غیرمجاز آب به تعداد زیاد از دیگر مشکلات پیش روی شرکت می باشد.

شایان‌ذکر است شرکت آب و فاضلاب شیراز در این مدت کوتاه واگذاری، اقدامات قابل توجهی برای تأمین آب و ارائه خدمات به ساکنین این آبادی‌ها انجام داده و برای رفع مشکلات آن‌ها  تدابیری اندیشیده است. که با پیگیری‌های مستمر مدیرعامل و مدیران ذی‌ربط می‌توان نسبت به رفع مشکلات آب روستاهای الحاقی برای تأمین شبکه آب ، ایجاد و زیرساخت‌های آب شرب در آینده نزدیک امیدوار بود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب شیراز

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب شیراز

  شرکت آب و فاضلاب شیراز

  شرکت آب و فاضلاب شیراز یک شرکت در شهر شیراز می باشد

   نظرات