تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها اعلام شد
 
  (۱۳۹۹/۰۳/۱۷)

تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها اعلام شد (۱۳۹۹/۰۳/۱۷)

وزارت نیرو  تعرفه های مصارف خانگی ، مصارف عمومی ، مصارف تولید و نیز سایر مصارف را اعلام کرد. بر اساس مصوبه شماره ۹۹/۱۰۹۵۸/۲۰/۱۰۰ مورخه ۹۹/۱/۲۸ مقام محترم وزارت نیروجناب آقای دکتر اردکانیان ،تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها از اردیبهشت سال ۱۳۹۹ اعلام گردید .برای بهره برداری از این اطلاعات به آدرس ذیل مراجعه فرمایید.

https://mazrec.co.ir/tahghighat-news

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای مازندران

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای مازندران

  شرکت برق منطقه ای مازندران

  شرکت برق منطقه ای مازندران یک شرکت در شهر ساری می باشد

   نظرات