آشفتگی پایتخت از تشدید دخالت

اما با اجرای قانون جدید، این مصداق ناچیز دولت محلی نیز پاک شد و به‌دلیل مشخص نبودن حوزه دقیق مسوولیت‌های شهرداری، تمامی تجهیزات پیش‌بینی شده در حوزه افزایش تاب‌آوری شهر تهران که در اختیار مجموعه شهرداری بود از کار افتادند. با این وجود به‌نظر می‌رسد با این پاسخ نیز ابهام مدیریت شهری پایتخت هنوز برطرف نشده و به همین دلیل بازوها، ابزارها و تجهیزات تاب‌آور شدن تهران از کار افتادند. با توجه به آشفتگی پیش‌آمده در حوزه مدیریت بحران شهر تهران، این سوال مطرح است که علت واگذاری این مسوولیت به وزیر کشور و سلب مسوولیت از شهرداری تهران چیست؟ بررسی‌ها درخصوص واکاوی علت این تصمیم و اجرای آن در قالب قانون جدید نشان می‌دهد: تغییر مسوولیت ریاست ستاد مدیریت بحران از شهردار تهران به وزیر کشور، در لایحه اولیه تدوین شده از سوی دولت پیش‌بینی نشده بود و در جریان چکش‌کاری‌های مجلس به‌عنوان یک بند به متن قانون اضافه ...

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات