آسیب بودجه تهران از کرونا

اگر در تهران برنامه ۵ ساله سوم داریم لازم است در کنار آن برش‌های سالانه متناسب با تحولات تدوین شود که این برنامه‌های یکساله با تحولات همخوانی داشته باشد و برای همین شورای شهر از شهردار درخواست کرد سناریوهای مختلف اجرای برنامه‌های شهری در حالت خوشبینانه محتمل و بدبینانه را به شورا پیشنهاد دهد تا بر اساس این پیشنهادها مشخص شود در هر کدام از این سناریوها چه کارهایی و چه اولویت‌هایی باید در دستور کار قرار گیرد.

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات