نشست بررسی پیش نویس راهنمای طراحی و محاسبات ساختمان

به گزارش روابط عمومی سازمان،نشست بررسی پیش نویس راهنمای طراحی و محاسبات ساختمان با حضور استادان دانشگاهی و کارشناسان تهیه این پیش نویس با تلاش دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی یک انجمن در شهر بیرجند می باشد

    نظرات