جلسه بررسی و تعیین تکلیف شهرک حمل و نقل بجنورد با حضور مدیرکل بازرسی ، مدیریت عملکرد امور حقوقی استا...

جلسه بررسی و تعیین تکلیف شهرک حمل و نقل بجنورد با حضور مدیرکل بازرسی ، مدیریت عملکرد امور حقوقی استا...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات