بازدید میدانی مدیرکل و سرپرست معاونت مهندسی و ساخت راه و شهرسازی استان از روند پیشرفت پروژه تقاطع محور بش قارداش شنبه ١٧...

بازدید میدانی مدیرکل و سرپرست معاونت مهندسی و ساخت راه و شهرسازی استان از روند پیشرفت پروژه تقاطع محور بش قارداش شنبه ١٧...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات