بررسی مشکلات پروژه ساختمان اقتصاد دارایی استان و پیگیری اعتبارات هزینه ای اداره کل با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان و ...

بررسی مشکلات پروژه ساختمان اقتصاد دارایی استان و پیگیری اعتبارات هزینه ای اداره کل با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان و ...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات