سمن های مردم نهاد در حوزه محیط زیست، مصداق عینی اصل پنجاهم قانون اساسی هستند

سمن های مردم نهاد در حوزه محیط زیست، مصداق عینی اصل پنجاهم قانون اساسی هستند

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات