تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشخاص حقوقی شرکتهای مهندس مشاور

تعیین حدود صلاحیت و  ظرفیت اشخاص حقوقی شرکتهای مهندس مشاور

لینک اصل خبر در سایت انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور آذربایجان شرقی

    انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور آذربایجان شرقی یک انجمن می باشد

      نظرات