شهرداربجنورد مصمم درتوزیع عدالت اجتماعی برای همه شهروندان شهر

شهرداربجنورد مصمم درتوزیع عدالت اجتماعی برای همه شهروندان شهر

شهرداربجنورد مصمم درتوزیع عدالت اجتماعی برای همه شهروندان شهر
درجلسه ای که با حضورمشاور امور بانوان استانداری و مدیرمدارس استثنایی استان دردفتر شهردار ظهر امروز ۱۳ خردادماه ۹۹ برگزار شده بود ، برضرورت حمایت و مشارکت شهرداری درامور اجتماعی
بهسازی مسیر تردد دانش آموزان درشهرک گلستان ، ارتقای ایستگاه خط واحد ، درخواست کارت تردد برای دانش آموزان و … ازجمله درخواستهای بود که دکتر متقیان رئیس مدارس استثنایی استان مطرح کرد.
دکتر متقیان گفت: حدود ۱۴۰۰ معلول و شهروند کم توان در استان داریم که درشهر بجنورد جمعیتی بالغ بر ۷۰۰ نفر را شامل می شود.
ایشان درادامه افزود: بخشی ازاین افراد تحت حمایت سازمان قرارداشته و دارای خدمات ویژه هستند که بسته به نوع معلولیتشان به آنها ارائه می شود ولی برای بخش کم توان نیازمند حمایت و مشارکت شهرداری هستیم تا بتوانیم سطح خدمات مان را ارتقا بخشیم.
مشاورامور بانوان استانداری نیز با اشاره به نیازهای جامعه بانوان گفت: متاسفانه از ظرفیت شهر به نفع بانوان شهر کمترین بهره را داریم و نیازمندیم تا مدیران شهری نگاهی جامع تر به نیازهای اجتماعی بانوان داشته باشند.
خانم یغمایی افزود: توجه به ایجاد پارک بانوان ، ایجاد سایت دوچرخه ویژه خانمها و اختصاص فضایی به ایجاد بازارچه ازجمله درخواستهایی است که باورداریم با مشارکت شهرداری می توان به تحقق آن امید داشت.
خانم یغمایی بیان داشت: استفاده از ظرفیت پارکها و بوستانها درجهت برپایی غرفه و بازارچه های ارائه محصولات بانوان می تواند درراستای توانمند سازی جامعه بانوان موثرواقع شود.
شهرداربجنورد ضمن استقبال ازطرح موضوع ، مشارکت شهرداری را مشروط به تامین و توجه به نیازخواست تمام شهروندان دانست و گفت: متاسفانه طی سالهای اخیر نگاه تجاری حاکم بر بوستانها ، کاربری خانوادگی و رفاهی را ازاین فضاها سلب کرده و پارکهای شهر به یک مجموعه درهم و شلوغ از ازدحام غرفه و بوفه و نمایشگاهها تبدیل شده است که حس آرامش و منظرشهری را مخدوش کرده است.
مهندس زارعی بیان کرد: باید به کاربری و هدف آن هم توجه کرد ، بوستانها فضایی برای کاهش استرس شهروندان و مکانی برای آرامش خانواده ها است .
ایشان با ایجاد بازارچه دراستفاده از ظرفیت اراضی تحت مالکیت شهرداری در شهر موافقت کرده و گفت: برای ایجاد بازارچه باید مکانی تامین شود که علاوه بر قابلیت جذب مخاطب ، دسترسی آسان و امن برای تردد داشته باشد.
مهندس زارعی همچنین ایجاد فضاهای اختصاصی برای بانوان را تجربه ای نه چندان موفق در کشور توصیف کرد و گفت: می توانیم با ایجاد ظرفیت لازم برای استفاده خانواده از امکانات علاوه برایمنی ، نیازهای اجتماعی بانوان را درکنار اعضای خانواده ببینیم و پاسخ دهیم.
ایشان با اشاره به پارک بانوان در شهربازی شهر با ارتقای فضا مشروط به ارائه آماری مستند از مراجعین به این مکان موافقت کرد و گفت: اگر برآوردهای ما حاکی ازاین باشد که فضای مزبور پاسخگوی حجم مراجعات نیست ، قطعا بخشی از فضای شهربازی را به این مکان الحاق خواهیم کرد .

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بجنورد

  منبع خبر

  شهرداری بجنورد

  شهرداری بجنورد

  شهرداری بجنورد یک شهرداری در شهر بجنورد می باشد

   نظرات