موسی پور:تا حل شدن مشکلات منطقه علی آباد در یکی از مساجد این منطقه بست خواهم نشست

موسی پور:تا حل شدن مشکلات منطقه علی آباد در یکی از مساجد این منطقه بست خواهم نشست

به دعوت امام جماعت و اهالی کوی علی آباد که از تاخیر چندساله پروژه تعریض جاده دسترسی خود معترض و گله مند بوده، در حسینیه جنب این جاده حاضر شدم‌.
متاسفانه مردم از بدقولیهای صورت گرفته به شدت خشمگین هستند.
برای جلوگیری از هر گونه تجمع در این وضعیت کرونا و سوءاستفاده مغرضین ، شخصا تا شروع اساسی عملیات پروژه به جهت عذرخواهی از طرف مسیٔولین و پیگیری حل مشکل و به نشانه اعتراض به نمایندگی از این مردم شریف در این حسینیه معتکف خواهم بود!
پیش از این، نزدیک به ۲۰ بازدید از سطح منطقه داشته ومتاسفانه وعده های مکرر جامه عمل نپوشید.
هر چند وظیفه ای برای شورای شهر در حوزه اجرا تعریف نشده ولی پیگیری مطالبات مردمی و نظارت بر پروژه ها وظیفه نمایندگانشان در پارلمان شهری است.
پی نوشت:
۱. علی آباد محله ای در جنب فرودگاه اهواز و در مجاورت حدود۲۰ دکل حفاری #نفت محرومیتهای متعددی دارد.
۲‌. معتقدم جریان مطالبه گری برای عدم سوگیری در معارضه با نظام باید از متن #مساجد و حسینه های #انقلابی صورت گیرد.و ضمنا تهمت اح وازیه به مردم مطالبه گر منطقه نمی چسبد.
۳.منکر تلاشهای فراوان مسیٔولین عمرانی شهراری و نفت نیستم ولی تقاضای همت بیشتر و دوری از کاغذبازیهای ملال آور بین نفت و شهرداری را در این خصوص دارم‌.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر اهواز

    منبع خبر

    شورای شهر اهواز

    شورای شهر اهواز یک شورای شهر در شهر اهواز می باشد

      نظرات