بازدید عبدالزهرا سنواتی رییس شورای شهر اهواز از سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اهواز

بازدید عبدالزهرا سنواتی رییس شورای شهر اهواز از سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اهواز

عبدالزهرا سنواتی رییس شورای شهر اهواز از سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اهواز روز شنبه ۱۷ خرداد ۹۹ بازدید کرد .

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر اهواز

    منبع خبر

    شورای شهر اهواز

    شورای شهر اهواز یک شورای شهر در شهر اهواز می باشد

      نظرات