با توجه به مشکلاتی که در اثر وجود ویروس کرونا در کشور پیش آمده باید با تلاش مضاعف و تمام توان تا آخرین روز به مردم خدمت کنیم.
شهردار نکا از راه اندازی مجدد طرح دریای مروارید ، ادامه عملیات اجرایی پارک جنگلی قرمرض ، ادامه فاز اول احداث کانال هدایت آبهای سطحی ورودی غربی شهر ، اتمام پایش تصویری ، افتتاح تلوزیون شهری طی ماه جاری و اتمام عملیات احداث کمپ نگهداری سگ های بلاصاحب در حدود یک ماه آینده خبر داد.

با توجه به مشکلاتی که در اثر وجود ویروس کرونا در کشور پیش آمده باید با تلاش مضاعف و تمام توان تا آخرین روز به مردم خدمت کنیم. شهردار نکا از راه اندازی مجدد طرح دریای مروارید ، ادامه عملیات اجرایی پارک جنگلی قرمرض ، ادامه فاز اول احداث کانال هدایت آبهای سطحی ورودی غربی شهر ، اتمام پایش تصویری ، افتتاح تلوزیون شهری طی ماه جاری و اتمام عملیات احداث کمپ نگهداری سگ های بلاصاحب در حدود یک ماه آینده خبر داد.لینک اصل خبر در سایت شهرداری نکا

    منبع خبر

    شهرداری نکا

    شهرداری نکا یک شهرداری در شهر نکا می باشد

      نظرات