جلسه گزارش عملکرد معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی شرکت آب...

جلسه گزارش عملکرد معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی با حضور مدیرعامل، معاون، مدیران و روسای مربوطه برگزار شد.

در این جلسه گزارش عملکرد و وضعیت اجرای برنامه های عملیاتی مدیریت مالی، ذیحسابی و مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی در 6 ماه دوم سال 98 ارائه شد و ضمن مرور نقاط قوت و فرصتهای بهبود شناسایی شده، پیشنهادهایی جهت پیشبرد بهتر امور مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات