جلسه دبیر ورزش با مرکز طب پیشگیری و ارتقاء سلامت نشاط برگزار گردید

جلسه دبیر ورزش شرکت آب منطقه ای یزد با اعضای مرکز طب پیشگیری و ارتقاء سلامت نشاط برگزار شد

در این جلسه مقرر گردید این مرکز تقویم ورزشی کارکنان را با توجه به رشته های ورزشی صنعت آب و برق تدوین و تنظیم نمایند .

همچنین مقرر گردید با توجه به تست های بعمل آمده کارکنان، فعالیت های ورزشی مختلفی برای افراد مشخص گردد .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات