پایش کارکنان شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح به صورت روزانه

پایش کارکنان شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح به صورت روزانه

لینک اصل خبر در سایت شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح

  منبع خبر

  شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح

  شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح

  شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح یک شرکت در شهر همدان می باشد

   نظرات