در نیروگاه شهید رجایی برگزار شد؛ مانور مقابله با آتش سوزی در ایستگاه تخلیه سوخت

در نیروگاه شهید رجایی برگزار شد؛ مانور مقابله با آتش سوزی در ایستگاه تخلیه سوخت

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات