بازرسی فنی از قطعات داغ توربین و تفکیک قطعات قابل بازسازی

بازرسی فنی از قطعات داغ توربین و تفکیک قطعات قابل بازسازی

باا

تاریخ خبر :12/12/ 1398

به گزارش روابط عمومی شرکت

بازرسی فنی از قطعات داغ توربین وتفکیک قطعات قابل بازسازی

ادامه کار بازرسی فنی قطعات داغ توربین وتفکیک قطعات قابل بازسازی توسط کارشناسان مکانیک دفتر فنی و مهندسی و همکاران واحد انبار در نیروگاه گازی ری صورت گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق ری

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق ری

  شرکت مدیریت تولید برق ری

  شرکت مدیریت تولید برق ری یک شرکت در شهر رى می باشد

   نظرات