برگزاری جلسه شورای فرهنگی

برگزاری جلسه شورای فرهنگی

سایت

تاریخ خبر :12/12/ 1398

به گزارش روابط عمومی شرکت

جلسه شورای فرهنگی نیروگاه ری

جلسه شورای فرهنگی نیروگاه ری با موضوع ارائه و بررسی برنامه های شورای فرهنگی در ایام ارتحال امام راحل (ره) و برنامه های ماه های آینده برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق ری

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق ری

  شرکت مدیریت تولید برق ری

  شرکت مدیریت تولید برق ری یک شرکت در شهر رى می باشد

   نظرات