95 درصد از واحدهای مسکن مهر کردستان به متقاضیان تحویل گردیده است

95 درصد از واحدهای مسکن مهر کردستان به متقاضیان تحویل گردیده است

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی کردستان ، محمد صدیق ثابتی گفت : از کل واحد های باقیمانده مسکن مهر استان حدود 461 واحد دارای مشکل حقوقی بوده که پرونده آنها در مراجع قضایی در حال رسیدگی است و بقیه واحدها نیز از پیشرفت مناسب برخوردار بوده و امیدواریم با تمهیدات اندیشیده شده در اسرع وقت به متقاضیان تحویل گردد .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

    اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات