بازدید از روستای رانشی سیاه مرزکوه شهرستان علی آباد کتول

بازدید از روستای رانشی سیاه مرزکوه شهرستان علی آباد کتول

در پی وقوع رانش در روستای کوهستانی سیاه مرزکوه شهرستان علی آباد کتول و مسدود شدن راه داخلی این روستا و درخواست تعدادی از اهالی محترم و شورای روستا ، مهندس قادری مدیرکل مدیریت بحران استان به اتفاق فرماندار علی آباد کتول و مدیرکل بنیاد مسکن استان ،بصورت میدانی از این روستا بازدید کردند.
جهت رفع مشکل تردد به محله بالادست مقرر شد بنیادمسکن نسبت به برقراری راه ارتباطی موقت با همکاری شورای اسلامی روستا ظرف ۱۰ روز آینده اقدام کند .
براساس مطالعات مشاور بنیادمسکن ، مقرر شد نقشه پهنه بندی با لکه گذاری امکان ساخت و طرح تثبیت ، پس از تصویب در ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی پاسخ به بحران اقدام اجرایی توسط بنیادمسکن برای کل روستا اقدام گردد .

بازدید از روستای رانشی سیاه مرزکوه شهرستان علی آباد کتول

بازدید از روستای رانشی سیاه مرزکوه شهرستان علی آباد کتول

بازدید از روستای رانشی سیاه مرزکوه شهرستان علی آباد کتول

بازدید از روستای رانشی سیاه مرزکوه شهرستان علی آباد کتول


لینک اصل خبر در سایت اداره کل مدیریت بحران استانداری گلستان

    منبع خبر

    اداره کل مدیریت بحران استانداری گلستان

    اداره کل مدیریت بحران استانداری گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات