توسعه زیرساخت های لازم برای رونق منطقه نمونه گردشگری سد گیلارلو...

درروز یکشنبه ۱۸ خرداد، مهندس عباس جنگی مرنی، رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل در بازدید از سد مخزنی و شبکه آبیاری گیلارلو در شهرستان گرمی خواستار توسعه زیرساخت های مورد نیاز برای رونق بیشتر منطقه نمونه گردشگری سد گیلارلو با مشارکت شهرداری گرمی شد و بر ضرورت انجام آن تاکید کرد.

در این بازدید که شهردار گرمی نیز حضور داشتند، مهندس عباس جنگی مرنی بر لزوم واگذاری محدوده منطقه نمونه گردشگری سد گیلارلو به شهرداری گرمی براساس قرارداد مشترک به منظور توسعه زیرساختهای گردشگری تاکید کرد .

مهندس عباس جنگی مرنی ضمن بازدید از رینگ دور دریاچه سد مخزنی گیلارلو و ورودی مجموعه گردشگری سد گیلارلو و سایت آبزی پروری داخل مخزن سد و همچنین  شبکه پایاب سد گیلارلو تصریح کرد: توسعه گردشگری در منطقه نمونه گردشگری سد گیلارلو و افزایش امکانات و زیرساخت لازم، نیازمند توجه جدی به این ظرفیت بی نظیر در شهرستان گرمی است و در این رابطه شرکت آب منطقه ای اردبیل با مطابق مقررات جاری، نهایت همکاری و تعامل را شهرداری گرمی خواهد داشت. شهردار گرمی نیز از همکاری ها و تلاشهای شرکت آب منطقه ای اردبیل تشکر نمود و بر آمادگی شهرداری گرمی برای تحویل محوطه سد برای توسعه گردشگری تاکید نمود .

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل در پایان گفت: در اراضی پایاب سد گیلارلو در سال آبی جاری برای حدود ۲۵۰ هکتار کلزا ، ۱۰۰ هکتار جو و ۴۰ هکتار باغات تامین آب از سد گیلارلو شده است. مهندس جنگی مرنی با درخواست از کلیه کشاورزان برای صرفه جویی در مصرف آب و استفاده بهینه از منابع آب، اظهار داشت: کشاورزان عزیز با مدنظر قرار دادن اینکه ماههای گرم سال هنوز در پیش روست، مصرف صحیح و بهینه آب را رعایت کنند و منابع آب محدود در اختیار را به بهترین شیوه مدیریت نمایند تا مشکلی در آبیاری اراضی خود نداشته باشند .

گفتنی است سد گیلارلو با حجم مخزن 8.5 میلیون مترمکعب در ۶ کیلومتری غرب شهر گرمی قرار دارد و از منابع آب رودخانه های برزند و دیزج چایی تامین آب می شود .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات