تاکید معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل بر حفاظت و...

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل در دیدار خود با مدیر و کارکنان اداره امور منابع آب خلخال بر فعالیت شبانه روزی همکاران جهت صیانت از منابع آبی شهرستان خلخال تاکید کرد.

مهندس نبی اله پاسبان عیسی لو با اشاره به لزوم حفاظت و صیانت از منابع آب شهرستان در بخش های مختلف از جمله آبهای سطحی و زیرزمینی و همچنین لزوم جلوگیری از تجاوز به حریم و بستر رودخانه ها در سطح شهرستان تصریح کرد: با همکاری مراجع قضایی و نیروی انتظامی باید تمامی تلاش های خود را در جهت کنترل و نظارت بر منابع آب بکار گیریم.

وی همچنین با تاکید بر تکریم ارباب رجوع اظهار داشت: باید با راه اندازی کار مردم در اسرع وقت و رفتار مناسب و  برخورد قانونی با خواسته های مردم، نسبت به تکریم و رضایت آنها توجه داشته باشیم.

در این نشست که جانشین معاون حفاظت و بهره برداری و مدیر سواحل و رودخانه های شرکت نیز حضور داشتند، مدیر امور منابع آب شهرستان خلخال نیز گزارش جامعی از وضعیت منابع آبی شهرستان در بخش های مختلف ارائه نمود.

در ادامه کارکنان اداره منابع آب شهرستان خلخال دیدگاههای خود نسبت به مسائل و مشکلات موجود در زمینه های مختلف کاری اعلام نمودند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات