رئیس شورای اسلامی شهر گلپایگان: قیمت زمین و مسکن به اوج رسیده است

زاهد اظهار کرد: در شهر گلپایگان قیمت زمین و مسکن به اوج رسیده است بنابراین برای جلوگیری از افزایش قیمت راه حلی باید اندیشید مردم گلپایگان توان خرید ندارند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات