تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در قم

سیدمحمد سعادتی گفت: از ابتدای امسال تاکنون احکام قضایی برای آزادسازی اراضی کشاورزی روستاهای ۳ بخش مرکزی، سلفچگان و خلجستان قم به اجرا درآمده که در قالب اجرای این احکام بیش از ۳۰ هزار متر از زمین‌های کشاورزی از کاربری مسکونی که غیر قانونی بوده خارج شده‌ و به چرخه تولیدات کشاورزی بازگشته‌اند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات