تاكيد رييس جمهور بر لزوم همياري مردم با برنامه هاي ...

به گزارش پايگاه خبري توانير ،دكتر حسن روحاني در آيين بهره برداري از طرحهاي ملي وزارت نيرو  با تاكيد بر اهميت مشاركت و هعمياري مردم با برنامه هاي مديريت مصرف ،استفاده از كولرهاي آبي با دور كند و  تنظيم دماي كولرهاي گازي روي دماي آسايش (24 درجه سانتي گراد) را از جمله راهكارهاي اثربخش مديريت مصرف برق براي عبور امن و آرام شبكه از تابستان گرم امسال ذكر كرد.

يكي ديگر از محورهاي مورد تاكيد رييس جمهور در اين نشست به رابطه خوب جمهوري اسلامي ايران با همسايگان اختصاص داشت.
روحاني رابطه صميمانه و برادرانه با همسايگان را مهمترين مولفه سياست خارجي عنوان كرد و با اشاره و مراودات بسيار خوب كشور در عرصه هايي چون آب ،برق ،گاز و غيره با كشورهاي همسايه ، اظهار داشت: ما در زمينه برق تعاملات بسيار خوبي با كشورهاي همسايه داريم و در مواقعي كه آنها به برق نياز دارند برق را به آنها صادر و در زمانهايي كه به برق نياز داريم، از آنها برق دريافت مي كنيم.
دكتر روحاني مراودات با 13 كشور همسايه را بسيار نزديك و برادرانه عنوان كرد كه ضمن ايجاد ثبات در مرزها ،تضمين كننده امنيت ملي است.
وي افزود: اين روابط علاوه بر دنياي سياست ،در زمينه هاي علمي و فن آوري ،دانشگاهي ،فرهنگي وگردشگري نيز وجود دارد و مراودات بخشهاي آب و برق از موارد بسيار خوب همكاري با همسايگان محسوب مي شود.

به منظور ديدن فيلم مربوط به اين خبر، روي لينك زير كليك نمائيد.

فيلملینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات