قوانین آپارتمان نشینی چیست؟

به گزارش اخبار ساختمان، علی اکبر آقایاری ادامه داد: آموزش و رعایت قوانین آپارتمان نشینی زندگی اهالی یک مجتمع مسکونی را برای هم راحت‌تر و چالش‌ها را کمتر می‌کند. این کارشناس رسمی دادگستری بیان کرد: طبق قانون تملک آپارتمان‌ها، خانه‌ها و مجتمع‌های مسکونی، که بیش از سه نفر مالک داشته باشند برای اداره امور مربوط به ساختمان خود از شرایط خاصی، چون آتش سوزی و زلزله گرفته تا جمع آوری شارژ نیاز به مدیر ساختمان دارند. آقایاری در خصوص هزینه حق شارژ مجتمع‌های مسکونی گفت: حق شارژ مبلغی است که برای خدمات خاصی از ساکنین آپارتمان گرفته می‌شود. او عنوان کرد: مستاجر و صاحب خانه باید برای پرداخت حق شارژ آپارتمان با یکدیگر توافق کنند، اما مسلم است که تمامی واحد‌های یک مجتمع آپارتمانی، موظف هستند تا مبلغ شارژ را بصورت ماهیانه به مدیر ساختمان پرداخت کنند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات