"یاسر لک" به عنوان مجری طرح ملی تولید مسکن در اداره کل راه و شهرسازی استان تهران منصوب شد

"یاسر لک" به عنوان مجری طرح ملی تولید مسکن در اداره کل راه و شهرسازی استان تهران منصوب شد

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان تهران  خلیل محبت خواه مدیرکل طی ابلاغی "یاسر لک" رئیس اداره برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی را با حفظ سمت به عنوان مجری طرح اقدام ملی تولید مسکن منصوب کرد.

در متن این ابلاغ آمده است: با عنایت به تجارب، تخصص و تعهد جنابعالی به موجب این ابلاغ با حفظ سمت به عنوان مجری طرح اقدام ملی تولید مسکن در اداره کل راه و شهرسازی استان تهران منصوب می شوید تا زیر نظر مستقیم اینجانب انجام وظیفه نمائید.

انتظار دارم در زمینه راهبردی این طرح عظیم و اجرای تمام بخشهای آن شامل تفاهم نامه های منعقده با ارگانها، جلب مشارکت بخش خصوصی و پروژه های مشارکتی و شروع پروژه های جدید و نیز طراحی و آغاز پروژه 55 هکتاری مجاور مسکن ویژه تهرانسر مجدانه تلاش نمائید.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات