جلسه کمیسیون ماده پنج شهر اسفراین با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری ، مدیرکل راه و شهرسازی استان ، مدی...

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر اسفراین با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری ، مدیرکل راه و شهرسازی استان ، مدی...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات