مصاحبه مهندس علی فخرانی، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان راه و شهرسازی خراسان شمالی با خبرگزاری عصر اترک با موضوع پروژه باف...

مصاحبه مهندس علی فخرانی، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان راه و شهرسازی خراسان شمالی با خبرگزاری عصر اترک با موضوع پروژه باف...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات