متصرفان اراضي منطقه حفاظت شده كركس نطنز به حبس محكوم شدند

متصرفان اراضي منطقه حفاظت شده كركس نطنز به حبس محكوم شدند

سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان نطنز گفت:  متصرفان اراضي ملي منطقه حفاظت شده كركس نطنز به هفت ماه حبس تعزيري ورفع تصرف عدواني  اين اراضي محكوم شدند.

به گزارش«پارما» عليرضا غلامي  افزود: : تعداد 2 مورد تصرفات اراضي ملي منطقه حفاظت شده كركس به مساحت 2/2 هكتار كه طي ساليان گذشته تصرف شده بود با توجه به گزارش هاي مردمي و پايش يگان حفاظت محيط زيست اين اداره ، پرونده هاي متصرفين به مراجع قضايي ارسال و پس از  طي مراحل دارسي حكم قضايي صادر شد .

وي افزود : دادگاه كيفري دو شهر نطنز به استناد ماده 690 قانون  مجازات اسلامي  مصوب 1375 هر يك از متخلفين را به 7 ماه حبس تعزيري  و رفع تصرف عدواني اراضي ملي منطقه حفاظت شده كركس  محكوم كرد.

منطقه حفاظت شده كركس  با وسعت  بيش از 114 هزار هكتار به محدوده اي از منابع طبيعي كشور اعم از جنگل ، مرتع ، دشت ،آب و كوهستان اطلاق مي شود كه از لحاظ ضرورت حفظ و تكثير نسل جانوران وحشي يا حفظ يا احيا رستنيها و وضع طبيعي آن داراي.اهميت خاصي بوده و تحت حفاظت قرار مي گيرد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات