خطرجزیره مصنوعی ترکمنستان برای دریای خزر

خطرجزیره مصنوعی ترکمنستان برای دریای خزر

http://www.bananews.ir/تهدید سیستم اکولوژیکی دریای خزر با ساخت جزیره مصنوعی توسط ترکمنستان، آمار متناقض تعداد روزهای پاک پایتخت، وضعیت‌هشداردهنده آبهای زیرزمینی، تدوین برنامه مدیریت خشکسالی مناطق و .... از مهمترین رویدادهای زیست محیطی این هفته بوده‌اند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) ، کارشناسان با هشدار در مورد ساخت جزیره مصنوعی توسط ترکمنستان در جنوب شرقی دریای خزر این طرح را تهدیدی جدی برای یکی از مهمترین زیستگاههای ماهیان خاویاری و فک خزری دانسته و معتقدند سازه های این جزیره ممکن است کل سیستم اکولوژیکی دریای خزر را بر هم بزند.

محمد رضا فاطمی استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات افزود: ساخت این جزیره می تواند صدمات جبران ناپذیر محلی و منطقه ای به اکوسیستم دریایی این منطقه وارد کند. آسیبهای بسیار شدید و کوتاه مدتی که در هنگام ساخت این جزیره بر اکوسیتم و جاندران این منطقه وارد می شود از یک سو و خسارتهایی که در طول زمان و بعد از ساخته شدن این جزیره بر آنها تحمیل می شود از سوی دیگر تهدیداتی جدی برای دریای خزر به شمار می روند.

 

    نظرات